Repatriering også i Hedensted Kommune.

Af Allan Pedersen
Onsdag aften vedtog et flertal i Hedensted Byråd, at der nu skal synliggøres en mere målrettet indsats for repatriering(hjemsendelser) af flygtninge og immigranter, som ikke har dansk statsborgerskab, der skal være en mere synlighed og nemmere adgang til disse oplysninger på kommunens hjemmeside.
Kommunens folder om repatriering 2019 skal nu være synlig på vores hjemmeside, brochuren vil ligge på flere sprog.
Dansk Folkeparti vil komme med yderlig tiltag på dette område, en repatrieringsstategi med mere focus på mere opsøgende indsats for at fortælle flygtninge om mulighederne for at rejse hjem.
Der er vedtaget et paradigmeskifte på flygtninge og integrations området i folketinget, der indebære at kommunerne skal arbejde mere målrettet med repatriering.
På byrådsmødet var der også fremsat to forslag fra Kristendemokraterne, som Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke kunne støtte, flygtninge skal have mere danskundervisning på arbejdspladsen, i forvejen er der et stort frafald fra sprogskolerne, 40%, måske vil de slet ikke det danske sprog og integreres . Også et forslag om at kommunen og de frivillige skal gå hånd i hånd og arbejde på en bedre integration. Kun Dansk Folkeparti stemte imod disse to forslag.
Udvalgsformanden for Fritid og Fællesskab var bekymret for det to forslag på grund af økonomien, et synspunkt vi deler i DF. Byrådet vedtog godt nok at økonomien ikke må bliver en ekstra udgift for kommunen, jeg går ikke ud fra, at man vil finde pengene på integrationsområdet, så mon det er kommunens ældre borgere, eller vores svage borgere eller vores personale der skal betale, for pengene skal jo findes.