Højere pension til pensionisterne

Af Steffen Daugaard

Jeg har netop opdaget, at Ulla Tørnæs, udviklingsminister, på en tale i New York har lovet 100 mio kr ekstra til “Education cannot wait”. Disse penge er fundet ved besparelser som udlændingestramningerne har ført med sig. Det kan undre, at midlerne ikke føres tilbage og bruges til at hæve pensionen for vores pensionister. De har gennem mange år haft en reallønsnedgang, da deres pension ikke har fulgt resten af samfundets lønudvikling. Det er på høje tid at vi får set de forskellige puljer og bistande igennem, så vores ældre kan få en pension, der er tidssvarende.

Steffen Daugaard DF folketingskandidat Hedenstedkredsen Østjyllands storkreds