Dejligt, at Dansk Folkeparti er tydelig i debatten om Togfonden.

Af Steffen Daugaard

Dejligt, at Dansk Folkeparti er tydelig i debatten om Togfonden.

Det har egentlig ikke skabt megen debat, at Dansk Folkeparti har sagt fra overfor Togfonden. Lige i starten var der lidt skinger tale fra SF, men det er hurtigt forstummet. Alle venter spændt på valgkampen, og selv storbyernes trafikideologer har ikke tid til deres ynglings-emne kollektiv trafik. Kollektiv trafik er fint nok i storbyer og tæt herpå. Men det passer dårligt i virkelighedens Danmark, som trods alt er en helt anden geografisk størrelse. Her er ikke S – tog, Metro og busser på kryds og tværs hvert 10. minut.

Ideer om timedrift mellem storbyer og besparelse på x antal minutter klinger hult, når man ser på det øvrige Danmarks vejnet. Et vejnet, der sender familien Danmark på arbejde hverdag og forbinder mellemstore og små byer. Det er godt, at Dansk Folkeparti og regeringen har mod til at se på en infrastrukturreform, for det er her, der først og fremmest trænges til forbedringer. En reform, hvor motorvejsnettet, der i særdeleshed også er trængt, får mere plads.

Det vigtige ved tog helt overordnet er, at de kommer til tiden, har en vis standard og ankommer til tiden. Så længde DSB halter på dette samtidig med, at priserne stiger,vælger mange nok toget fra?

En stor og væsentlig sidegevinst ved at opsige aftalen om Togfonden er hensynet til natur og de fredninger, der er omkring Daugaard. Den påtænkte linjeføring ville være gået gennem historiske og fredede områder, ligesom der skulle eksproprieres et antal ejendomme.

Det samme gør sig gældende for anden skøn natur fra Århus og Skanderborg og videre mod syd.

Vi må godt tænke på vores børn, børnebørn og oldebørn. Natur er vigtigt, både for den enkelte i forhold til oplevelser, men også for samfundet. Hvem husker ikke barndommens gåture ved skov og strand? I forhold til miljø spiller det også en rolle, at vi har naturområder.

Vi skal ikke bruge milliarder på noget, der ikke er nødvendigt, og som vi ikke har råd til. Finansieringen skulle for en stor del komme fra olien i Nordsøen. Det er glippet, så det giver god mening ikke at bruge penge, vi ikke har.

Steffen Daugaard
Folketingskandidat Dansk Folkeparti
Hedenstedkredsen