Byrådsgruppen, DF Hedensted Kommune

Hans Kristian Skibby

Byrådsmedlem, Viceborgmester

Allan Petersen

Byrådsmedlem

Erik Kvist

Byrådsmedlem

Ove Kjærskov Nielsen

Byrådsmedlem